YAVRU BC SAHİPLENDİRME POLİTİKALARI

Yükleme     28.09.2008
Kategori    Sahiplendirme Politikaları
Güncelleme  5.06.2010

Her şeyden önce bir yavruyu sahiplenmek için öncelikle BCD üyesi olmak gerekmektedir.
Bunun için bu-linkten gerek birey gerekse aile üyeliği gerçekleştirebilirsiniz.
Ama unutmayalım, BCD üyesi olmak için bir border collie sahibi olmak gerekmiyor.

Önemli Not: Dernek kurucu üyeleri, kendi köpeklerinin üretimlerinin sahiplendirme işlerini BCD’ne devretmiştir. Yönetim Kurulu da bu sahiplendirmelerden doğacak ilerleyen satırlarda acıklaması yapılmış SBÜ adı altındaki gelirlerin, derneğin genetik üzerindeki AR-GE çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla irad kaydedilmesi kararını almıştır.

BCD’nin YAVRU SAHİPLENDİRME POLİTİKASI

BCD can üzerine fiyat biçmemekte ve zaten de bunu hiçbir şekilde tasvip etmemektedir. Sahiplenme ücreti yavrunun yeni sahibine biçilen ücrettir (SBÜ). Takdir edilebileceği gibi ülkemizde birçok yavru sahiplendirilmekte ama bu yavrular bir takım sebeplerle sokağa terkedilmektedir. İşte bu aşamada, yavrularımızın sokağa terkedilmemeleri için, yeni sahiplerle yapılacak bir mülakat sonrasında, yeni sahibin, yavru için ne kadar ücret öder ise işbu yavruyu sokağa terketmesi psikolojik olarak oldukça zorlaşır, takdirini verme kararı alınmıştır.
Bunu ne kadar doğru yapabileceğimizi ve yapabildiğimizi bilmiyoruz, fakat bugüne(10.08.2009) kadar yaptığımız mülakatlarda onlarca kişiyi reddettik. Rakkam üzücü bir rakkam olmasına rağmen, ne kadar isabetli bir karar aldığımız bizleri ziyadesiyle umutlandırıyor ve sevindiriyor.
Dolayısıyla;

1-SBÜ yapılacak olan mülakat sonrası tespit edilmektedir. Bu SBÜ'e, yavrunun derneğe üyelik ve kayıt belgesi masrafı + chip masrafı + teslim anına kadar olan uygulanmış aşıları ve iç-dış parazit ilaçları ücretleri, eklenir.
2-Dernek üyeleri, kurucu üyelerin dışında, isterlerse üretimlerini derneğe bağışlayabilirler.
3-Böyle bir durumda bu üretimler dernek kontrolünde sahiplendirileceklerdir.
4-Derneğe bağışlamayıp, üyeler kendi kurallarına göre sahiplendirme yapabilirler.
5-Fakat bu durumda bu kurallar hiçbir şekilde dernek kurallarıyla çatışmamalıdır. Yani yeni sahip dernek üyesi olmalı, sahiplendiği yavruyu derneğe üye olarak kaydettirmelidir
6-Yeni sahip, sahiplenmeden önce dernek üyesi olmalıdır.
7-Aksi durumda hem üretici üye haysiyet kuruluna sevkedilir, hem de sahiplenilecek yavrular dernek kayıtlarından çıkartılırlar.

 

MİKRO-ÜRETİCİ YAVRU SAHİPLENDİRME YÖNTEMLERİ

Bir mikro-üretici ürettiği yavruları sahiplendirmek için sahiplendirme yöntemi kararı vermek zorundadır. Bu yöntemleri biz bünyemizde üçe ayırıyoruz:
1-Yavruları mikro-üretici sahiplendirecektir : Yeni sahip dernek üyesi olmak ve 5199 nolu kanuna aykırı olmamak kaydıyla, mikro-üretici yavruyu istediği kişiye, istediği şartlarda sahiplendirebilir. BCD yavru satışına karşı olsa da, mikro-üretici olan üyesinin ürettiği yavruyu satmasına engel olamayacağı aşikardır. Böyle bir sahiplendirme yönteminde, dölverenin haklarının korunacağı gerçeğinden yola çıkarak, dölverenin eşleşme öncesinden, istediği kürk cinsi ve renginde bir adet yavru mu alacağı yoksa döl ücreti mi talep edeceği ve bunun miktarını, yoksa yavrular doğduktan sonra mı bu iki karardan birini veya her ikisini makul miktarlar çerçevesinde seçeceğini, bildirmesi gerekmektedir.

Bir örnek verecek olursak; border collie yavruları, kayıt ücretleri ekstra kalmak şartıyla, İngiltere’de 700,-£’a yani 1.600,-TL’ye el değiştirmektedir. Dölverenin sadece döl verdiği annenin ise yumurta verme yanında iki ay boyunca yavruları karnında taşıdığı ve onları dünyaya getirdiği göz önüne alınırsa, son temayüllere göre dölverenin 1/9’lik bir katkı payı olduğu düşünülüp doğan yavru başına, dölveren 180,-TL’lik bir döl hakkı isteyebilir. Sekiz adet yavru doğduğu düşünüldüğünde, 8x180=1.440,-TL’lik bir döl ücreti talebine hazırlıklı olmak gerekmektedir. Döl ücreti hesaplamasında yavru miktarı sayılırken sadece canlı doğan yavrular değil ölü doğanlar da sayılmalıdır. Sonradan ölen yavrular da bu miktarda bir eksilmeye sebebiyet vermez. Bu miktarlar değişik parametrelerden etkilenebilirler. Dölverenin değişik yarışmalarda dereceleri olmasından tutun da geçmişinde meşhur olmuş dişilerle eşleşmesine kadar bir takım değerlendirmeler de göz önüne alınmalıdır.  
Dölveren döl ücreti talep etmek yerine bir adet istediği bir cins ve dış görünüme sahip yavru da talep edebilir.
Veya talep hem döl ücreti hem de bir adet yavru yönünde de olabilmektedir.
Bu anlatılan sadece bir örnek olup değişik miktarlarda anlaşmak da tabii ki mümkün olmaktadır.
BCD yavru satışına karşı olduğundan, döl ücreti için bir kural henüz geliştirmemiştir.
Bu seçenekte mikro-üretici tabii ki istediği miktarda yavruyu kendine saklayabilir, istediği miktarda yavruyu da sahiplendirebilir. Bu sahiplendirme esnasında, her ne kadar BCD yavru satışlarına karşı olsa da, mikro-üreticinin yeni sahipten ücret talep etmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Bunun sebebini BCD’nin sahiplendirme politikalarında göreceğiz. 

 

2-Yavruları mikro-üretici adına BCD sahiplendirecektir: Bu durumda dernek BCD Yavru Sahiplendirme Politikamız’daki yöntemleri uygulayarak sahiplendirmeyi gerçekleştirir. Politikada SBÜ adı altında geçen ücreti BCD, irad olarak kaydederken, yavrunun, yeni sahipten alınmış, derneğe üyelik ve kayıt belgesi masrafı + chip masrafı + teslim anına kadar olan uygulanmış aşıları ve iç-dış parazit ilaç ücretlerini mikro-üreticiye devreder.
Bu seçenekte de dölverenin eşleşme öncesinden, istediği kürk cinsi ve renginde bir adet yavru mu alacağı, yoksa döl ücreti mi talep edeceği ve bunun miktarını, yoksa yavrular doğduktan sonra mı bu iki karardan birini veya her ikisini makul miktarlar çerçevesinde seçeceğini, bildirmesi gerekmektedir. Mikro-üreticinin bu seçenekte hiçbir maddi geliri olmayacağından, bu durumu dölveren ile sadece bir adet yavru vereceği üzerinde anlaşabilir. Anne sahibi yavrulardan istediği miktarı kendisi için ayırabilir. BCD, sahiplendirme dışında hiçbir sorumluluk altına girmez

3-BCD'ye bağışlanan yavruları BCD sahiplendirir; BCD yavruları kendi politikaları dahilinde sahiplendirir: Bu seçenekte anne, doğumu BCD doğumhanesinde gerçekleştirir. Tüm doğum masrafları ve annenin 45 günlük emzirme dönemi tüm masrafları derneğe ait olacaktır.
Bu seçenekte dölveren, istediği kürk cinsi ve renginde bir adet yavru talep edebilirken döl ücreti talep etmesi mümkün olamayacaktır. Anne sahibi ise herhangi bir talepte bulunamaz. Geri kalan yavrular üzerindeki tasarruf hakları sadece BCD’nin uhtesinde olacaktır.

 

BaşaDön