ÜRETİM İLKELERİ ve POLİTİKALARI

Yüklendi: 10.05.2008
Güncellendi: 1.02.2010

Derneğimizin üretim hususundaki gözettiği amaçların en önemlilerinden biri kayıt dışı üretimleri engelleyebilmektir. Hepimizin malumudur ki, bugün, Türkiye’de köpek üretimleri kontrolsüz bir şekilde yapılmaktadır. Dahası, bu kontrolsüz yapılan eylem aslında bir üretim eylemi bile değildir. Yapılan aslında kontrolsüz, kayda kuyda dayanmadan yapılan köpek yavrusu ithalatlarıdır. En acısı da, tabii bu ithalatın, bu pet-shopçuluğun temelinde ticari kaygıların yatmasıdır.
Bu talanın bugüne kadar olan ürünlerini dernek bünyesine kabul etmemek haksızlık olurdu. Bu nedenle Türkiye’de bulunan ve Border Collie köpek ırkına mensup olan her köpeğin dernek kayıtlarına kabul edileceğini hemen bildirmek isteriz. Bu bireyler, gerekli ırk tespit testlerinden [ITT(dna)] geçirildikten sonra, ki bu testlerin ücretleri BC sahibi tarafından ödenir, C-Grubu sertifika altında gruplandırılacaklardır. C-Grubu sertifikanın amacı şudur: Bu grubun bireylerinin soylarının devam ettirilmesi mümkün olduğunca C tipi sertifika grubu içerisinden olmalıdır. Ama her halükarda diğer grup bireyleriyle eşleştirileceklerse bile, derneğin kayıtlı bireyleriyle eşleştirmek, üretimin kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır. Dernek kayıtlı anne-babanın yavruları dışında, hariçten gelen hiçbir yavruya C-Grubu sertifika verilmeyecektir. Diğer bir deyişle, Damızlık Komisyonu kararları hariç olmak üzere, eşleştirilecek anne öncelikle dernek kayıtlı olmalı ve C sertifikasına sahip olmalıdır. Baba da, hem dernek kayıtlı olmalı hem de C sertifikasına sahip bulunmalıdır.

Kayıt dışı üretimi engelleme politikamızı belirttikten sonra, her ne kadar bu gün global olarak bakıldığında, dünya üzerindeki BC kulüplerinde değişik köpekli spor dallarında yerlerini almış ve hatta sadece Show Line (SL) tip BC’lere rastlanır olsa da, bu ırk, yani Border Collie ırkı bir iş köpeği olarak, British Sheep Dog’u ilk defa pür bir ırk olarak (Ancient Shepherd’s Type) geliştiren Romalılar (MÖ-127 – MÖ-116) tarafından kullanılmış, epey sonraları Kuzey Ülkeleri ırklarıyla İngiliz adalarında çiftleştirilerek, nihayet modern Border Collie olarak 19. yy’da kayıtlara geçirilmiştir. 2000 yıllık geçmişi boyunca aslen sürü gütme için kullanılan bu ırk içgüdüsel olarak sürü gütmeye çok yatkındır. ISDS üyesi bir kulüp olarak, esas itibarıyla herding-sürügütme tipi BC geninin sağlıklı bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Bu hedefin erişilmesi çok zor bir hedef olduğunun bilincinde olmakla birlikte, esas gen havuzunu bu yönde geliştirmek amacında kararlıyız. Bu amaca ulaşmak da elbette herding-gütme yarışmalarının geliştirilmesinden geçmektedir. Bu yarışmalara katılımcıların özellikle koyun üreticileri olmalarını bekliyoruz. Ancak bu şekilde temiz bir gen havuzuna sahip olabileceğimizin farkındayız. Bu yüzden, aynı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, bu tipin üretilmesi ve kullanılması konusunda koyun üretici ve çiftlik sahiplerini bu çabanın içerisine davet ediyoruz.

Yanı sıra, her ne kadar herding-gütme sporunda yoğunlaşmak istesek de, diğer köpekli sporlara yönelik BC tipleri ve Kompanyon tipi BC’lerin üretimlerini desteklemekteyiz.

Her BC sahibini bir mikro-üretici olarak görmekteyiz. Bu meyanda her üretim kararını elbirliğiyle almamızın, soyun geleceği açısından çok yararlı olacağı kanısındayız. Bu meyanda mikro-üretici üyelerimizin üretim kararlarını alırken EŞLEŞTİRME KURALLARI ve ÜRETİM KARARLARI adlı bildirimize bir göz atmalarını öneriyoruz.

Dolayısıyla dernek üyelerinin üretimleri hiçbir şekilde dernek üretim programı dışında yapılmamalıdır. Aksi durumda, yeni doğan yavrular dernek kayıtlarına alınamayacağı gibi ebeveynleri de dernek kayıtlarından çıkartılacağını ve paralelinde üretici dernek üyemizin de haysiyet kuruluna sevkedileceğini üzülerek bildirmek zorundayız.

BaşaDön