EŞLEŞTİRME İZNİ ve BİLGİLENDİRME

Yüklendi: 17.07.2008
Güncellendi: 22.07.2010

Derneğimizde kayıt altına alınan BC’ler gruplandırılmış durumdadır. Bu gruplar A,B ve C Tipleri olmak üzere üçe ayrılmıştır. Border Collie Derneği olarak gruplar arasında çapraz eşleşme yapmayı yasaklıyoruz. Diğer taraftan hiçbir uluslar arası bilinen kayıt sertifikasına sahip değilken derneğimizden C tipi sertifika almış olan BC’lerin üretimlerini gerçekleştirmemeyi öncelikle denemeyi tercih etsek de eğer üretilecek ise C-Tipi grubu içerisindeki bireyleri üretmekte fayda olduğunu düşünüyoruz.
Bir diğer husus ise grup içerisindeki üretimler esnasında genetik rahatsızlıkların gelecek kuşaklara aktarılmasını önlemek amacıyla CEA ve PRA testleri yapılmış olan ve sonuçları temiz olan bireylerin eşleşmelerine izin vermek, B veya C gruplarında olsa bile gen havuzunun temizlenmesine yol açacağından ve böylelikle bireyleri bir üst tipin grubuna geçirebilme şansı doğacağından öncelikle dikkate alınması gerekmektedir.
PRA testi ancak bireylerin 2ci yaşlarından itibaren yapılması gerektiğinden, mümkün olduğunca üretim programına alınacak bireylerin 2ci yaşlarını doldurmuş olmaları tavsiye edilmektedir.
Prensibimizi yerine getirebilmek açısından, üretimlerin tümünü kontrol etmek gerekmektedir. Bu da sadece üretim öncesinde üretim programını kontrol etmek ve gerekli önlemleri almaktan geçmektedir.

3.1-Damızlık erkek köpeğin sahibi eşleştirme başvurusu yapmak üzere dernek merkezinden Eşleştirme Başvuru Formunu talep etmelidir. Eşleştirme Başvuru Formu doldurulup dernek merkezine yollanır. Anne ve babanın göz testlerinin yapılmış olması şarttır. Komisyon talep formunu incelemeye alır ve pozitif bir cevap verildiğinde damızlık erkek köpeğin sahibi dernekten tedarik edeceği Eşleştirme Kartıyla eşleştirme eylemini başlatır.

3.2-Eşleşmenin vukuu bulduğu, Eşleşme Kartının 21 gün içerisinde derneğe teslim edilmesi ve eşleşme ücretinin ödenmesiyle (Bkz. Ücret Tablosu) birlikte bildirilmiş olur.

3.3-Eşleştirme Kartlarının 21 günden geç dernek merkezine yollanması artı bir ödentinin oluşmasına sebebiyet verecektir (Bkz. Ücret Tablosu).

3.4-Eşleştirme Kartının eşleşmenin vukuu bulmasını takiben en kısa sürede dernek merkezimize ulaştırılması oldukça önemlidir. Kartın dernek merkezine ulaştırma sorumluluğu damızlık erkek köpek sahibine aittir. Geç ulaştırma durumlarında babanın sahibi, annenin sahibinin uğrayacağı finansal zararlardan kendini sorumlu addeder.

3.5-Derneğe kayıtlı anne ve babanın sahipleri de, Eşleştirme Kartının teslim edilmesi anında, derneğin üyesi olmaları gerekmektedir.

3.6-Anne ve babanın göz testleri durumlarına göre dişinin (üretici) sahibi, yavrulara göz testi yaptırıp yaptırmaması gerekliliği hususunda uyarılır.

3.7-Dernek annenin sahibine bir Yavru Kayıt Form’u yollayacaktır. Doğumun öngörülmüş tarihi olarak, açıklanmış eşleşme gününden itibaren 63 gün sayılarak hesaplanmalıdır.

 

 

BaşaDön