ERİŞKİN BC SAHİPLENDİRME POLİTİKALARI

Yükleme     28.09.2008
Kategori    Sahiplendirme Politikaları
Güncelleme  5.06.2010

Erişkin sahiplendirmek yavru sahiplendirmek kadar hassas bir konu olmasa da yine de kendine özgü ve atlanmaması gereken noktaları vardır.
İlk iş yeni sahibin BCD üyesi olmasıdır…..

BCD’nin ERİŞKİN BC SAHİPLENDİRME POLİTİKASI
BCD can üzerine fiyat biçmemekte ve zaten de bunu hiçbir şekilde tasvip etmemektedir. Sahiplenme ücreti erişkin bireyin yeni sahibine biçilen ücrettir (SBÜ). Takdir edilebileceği gibi ülkemizde birçok köpek sahiplendirilmekte ama bu bireyler bir takım sebeplerle sokağa terkedilmektedir. İşte bu aşamada, erişkin bireylerin sokağa terkedilmemeleri için, yeni sahiplerle yapılacak bir mülakat sonrasında, yeni sahibin, erişkin birey için ne kadar ücret öder ise işbu bireyi sokağa terketmesi psikolojik olarak oldukça zorlaşır, takdirini verme kararı alınmıştır.
Dolayısıyla;
1-SBÜ yapılacak olan mülakat sonrası tespit edilmektedir. Bu SBÜ'e, erişkin birey BCD üyesi değil ise derneğe üyelik ve kayıt belgesi masrafı veya üye ise yeni sahibe transfer formu ücreti+ chipi yok ise chip masrafı eklenir.
2-Dernek üyeleri, isterlerse sahiplendirmek istedikleri erişkin köpeklerini derneğe bağışlayabilirler.
3-Böyle bir durumda bu bireyler dernek kontrolünde sahiplendirilecekler, SBÜ ise derneğe irad kaydedilecektir.
4-Derneğe bağışlamayıp, üyeler kendi kurallarına göre sahiplendirme yapabilirler.
5-Fakat bu durumda bu kurallar hiçbir şekilde dernek kurallarıyla çatışmamalıdır.
6-Yeni sahip de mutlaka sahiplenmeden önce dernek üyesi olmalıdır.
7-Aksi durumda hem erişkin bireyin üye sahibi haysiyet kuruluna sevkedilir, hem de sahiplenilecek bireyler dernek kayıtlarından çıkartılırlar.

 

Bu kurallar çerçevesinde BC sahibi her kişi, önce üye olmak kaydıyla, BCD’nden sahiplendirme hususunda yardım isteyebilir.
BCD kendi sahiplendirme kurallarını uygulayıp yukarıdaki 3. Maddeyi işletir.

ÜYELERİN ERİŞKİN BC SAHİPLENDİRME YÖNTEMLERİ

BCD üyeleri erişkin köpeklerini yeni bir sahibe devrederken şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:
1-Yeni sahibin BCD üyelik kaydını yaptırmış olmasına,
2-Devredenin dernek merkezinden Devir(Transfer) Formunu talep etmesi,
3-Devir (Transfer) Formunun doldurulmuş ve devredenin elindeki Kayıt Sertifikası ile birlikte BCD’ye yollanmış olması,
4-Devir Formuna istinaden Kayıt Sertifikası arkasındaki Devir kutusunun doldurulması ve yeni sahibe verilmesi,
Sonucu devir işlemi tamamlanır.
Devir işlemleri paralelinde, her ne kadar BCD ücretli hayvan satışlarına karşı olsa da, devreden üye köpeği için ücret talep edebilir.
Yeni sahibin bu ücreti vermesiyle, devreden, köpeğinin gelecekteki hayatı hususunda hiçbir garanti elde edemediğinin bilincinde olmalıdır.
Köpeklerinin gelecekteki yaşam şartları üzerine kaygıları var ise BCD’ye başvurup dernek sahiplendirme yöntemlerinin uygulanmasını isteyebilirler.
Bu durumda dernek, devredenin de hazır bulunacağı bir dizi mülakatı organize eder ve uygun göreceği yeni sahibe bireyi devreder.
Devir Formunun talebi ve ücretinden BCD sorumlu tutulamaz.
BCD yeni sahibin dernek üyeliğini tamamlamasını bekler ve SBܒni irad kaydeder.
Devreden, özel bir anlaşmaları yok ise, yeni sahipden ayrıca bir ücret talep edemez.

 

 

BaşaDön