ISDS(International Sheep Dog Society) Üyesi, Üye No: 25828

Border Collie kürk rengi siyah/beyaz mıdır?

Yüklendi: 05.06.2010
Güncellendi:
29.08.2010

 

Siyah/Beyaz kürk rengi Border Collie'lerde oldukça abondan olmasına rağmen çok değişik kürk renklerine rastlanabilmektedir.

Bunlar şu şekilde sıralanabilirler:
B(Black) – Siyah
W(White) – Beyaz
Bl(Blue) - Mavi (Petrol Mavisi)
R(Red): Çukulata-Kahve
T(Tan) – Açık Kahve
B&W – Siyah/Beyaz
B&W&T – Üç renk (Siyah/Beyaz/Açık kahve)
R&W – Kırmızı/Beyaz
Bl&W – Mavi/Beyaz
Brd(Brindle): (R&B)/W - Beyaz üzerinde Kırmızı-Siyah
Sable:Samur

Aynı şekilde kürk cinsleri de değişiklikler gösterebilmektedir:
R(Rough) – Dalgalı Kaba tüylü kürk
S(Smooth) – Düz ve Yatık tüylü kürk
Sh(Short) – Kısa tüylü kürk
ML(ModerateLong) – Orta uzun tüylü
L(Long) – Uzun tüylü kürk
C(Curly) – Bukleli Kıvırcık

Şablonlar ise bu renklerin dağılım şekillerini göstermektedir
M(Merle) – Mavi/Gri üzeri Siyah lekeli
Mtl(Mottled) - Alacalı
Tk(Ticked) - İşaretli (Tik-İşaret atılmış)
Sdl(Saddle) - Semerli
Spc(Speckled) - Benekli

 

Aşağıda bu farklılıkları örnekleriyle görmeye çalışalım:

Bir Border Collie’de, kürk rengi hangi renk olursa olsun, göz renginin kahverengi olması şarttır. Bu şart Merle/Kırçıllı şablonlu kürkte istisnaya girer ve kendini mavi göz rengiyle belli eder.

 

Siyah/Beyaz-Black/White (B&W)
Bu renk BC populasyonunda en çok rastlanan renktir. Kaldı ki dünya üzerindeki tüm köpeklerin %70’e yakın oranda kürk renkleri Siyah/Beyazdır.
Bu şablonda, beyaz kürk, alnın ortasından bir akar şeklinde burnun üzerine iner, alt çeneyi kaplayıp bazen enseyi de çevreler ve tüm göğüs ve karından rektum bölgesine kadar ilerler. Genellikle ayaklarda bir çorap giydirilmiş şekilde bulunurken, kıvrık ve uzun kuyruğun ucunda bol miktarda belirir.
Diğer taraflar siyah renktedir.

1

Çukulata veya Kahve/Beyaz - Chocolate or Brown/White (C&W or Br&W)
Siyah/Beyaz’da olduğu gibi, bu sefer siyah renk koyu kahve rengi ile yer değiştirmiş vaziyettedir.
Beyaz rengin yerleşimi bir önceki şablonla aynı şekildedir
ABD’de bu renk Kırmızı/Beyaz olarak anılmaktadır. Ama karışıklığı önlemek için bu adlandırmanın daha uygun olduğunu düşünmekteyiz.

2

Kırmızı/Beyaz veya Sarı/Beyaz - Red/White or Yellow/White (R&W or Y&W)
BC’lerde en nadir olan kürk rengi bu renklerdir. Beyazın yerleri yine aynı B&W şablonunda olduğu gibidir.
Bu şablon rengi, sarışın, krem, kırmızı, sarı gibi adlarla da anılmaktadır. Sebebi ise genetik olup, tüm ömelanin pigmentlerin bastırılmış olup aynı eksiklikten açık-kahve renginin (tan) ön plana çıkmasından kaynaklanmaktadır. Aynı sebepten dolayı R&W ve Tricolor(Üçrenk) kombinasyonu kürk renklerine rastlanmamaktadır.

 

 

4

6

Mavi/Beyaz - Blue/White (Bl&W)
Bu şablonda Siyah renk seyrekleşmiş ve gri-mavi bir tona dönüşmüştür.
Bu rengi Mavi yerine Arduvaz (Slate) diye adlandırmak daha gerçekçi bir yaklaşım olurdu. Bu kürk renginde BC de oldukça nadir görülmektedir.

 

7

Mor/Beyaz - Lilac/White (L&W)
Bu şablonda kahve rengi lila rengine seyrekleşmiş vaziyette belirir. Çok nadirdir.

 

 

 

8

Karamel/Beyaz - Tan/White (T&W)
Bu şablonda da aynı şekilde Siyah yerine Açık-Kahve (Tan) kürk rengi belirginleşir. Beyaz bölgeler aynı şekildedir.
Oldukça nadir bulunan bir kürk rengidir.

 

9

Samur/Beyaz - Sable/White (Sbl&W)
Bu şablonda Samur (Sable) renk çok tatlı kızıl kırmızıya benzer ama değildir. Bu renke genellikle Collie’lerde rastlanır, Border’larda nadirdir.

 

 

 

 

 

 

 

10

11 

 

Kızıl/Beyaz - Brindle/White or Brindle (Brd&W) [(R&b)/W]
Bu şablon çok özel bir şablondur. Siyah çizgiler kırmızı kürkün içerisine yoğun veya seyrek bir tüy örtüsü şeklinde paylaştırılmıştır. Bu rengi Üçrenk ile karıştırmamak gerekmektedir. Nadir bir örtüdür.

 

 

 

 

 

 

 

12

13

Tricolour – Üçrenk
Bu şablonun özelliği, Açık-Kahve (Tan) rengin göz etrafında veya bölgesinde veya renkli kürkün çevresinde bulunması şeklinde açıklanmaktadır. Renklerin alanı ve şiddeti değişebilmektedir.
Bu şablondaki Açık-Kahve veya Krem renk; Siyah, Mavi, Kırmızı(Kızıl) renkleriyle birlikte bulunabilmektedir.

B&W&T

 

 

 

 

 

14

R&W&T

 

 

 

 

 

 

15

 

R&W&T

 

 

 

16

Şablonlar - Patterns  
Şablonlar doğuşta değişik olup sonradan nihai kürk şablonlarına dönüşebilirler

Semerli Şablon - Saddle Patterned: Bu şablon Üçrenkli şablona benzese de Açık-Kahve kısmı geniş bir alan kaplar ve yüzde herhangi bir şablonu takip etmez. Bacaklardaki koyu renk kendini Açık-kahve’ye bırakmıştır. Koyu renk bölümü ise sırtta semer şeklinde dağılım gösterir.

B&Br&W/Sdl_B
Siyah-Kahve-Beyaz/Siyahtan Semerli

 

 

 

17

B&Br&W/Sdl_B
Siyah-Kahve-Beyaz/Siyahtan Semerli

18

R&Br&W/Sdl_R
Kırmızı-Kahve-Beyaz/Kızıldan Semerli

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Bl.M&Br&W/Sdl_Bl.M
Mavi.Kırçıllı-Kahve-Beyaz/Mavi.Kırçıllıdan Semerli

 

20 

 

 

 

 

Kırçıllı Şablon - Merle Pattern:
Kırçıllı-Merle etkisi birçok ırkta bilinen bir etkidir. Merle için, Türkçede bazen Gölgeli sözcüğü de kullanılır. Koyu ana-renk üzerinde açık renk kırçıl veya gölge olarak belirir.

Mavi Kırçıllı - Blue Merle (Bl&W/M_Bl)[Mavi-Beyaz/Kırçıl Mavide]
Bu Merlede siyah bölge griye dönüşür bu arada siyah şablon gölgeli bir görüntü alır. Bu gölgeden ve gri renkten ötürü Mavi denen renk aslında petrol-mavisi rengidir.


21

Kırmızı Kırçıllı - Red Merle (R&W/M_R)[Kırmızı-Beyaz/Kırçıl Kırmızıda]
Bu merle çok nadir bulunur, Blue-Merle’deki etkinin aynısı görülür, tek fark taban rengin siyah değil Çukulata-Kahve (Kırmızı veya Kızıl) olmasıdır

 

22

Samur Kırçıllı - Sable Merle (Sbl&W/M_Sbl)[Samur-Beyaz/Kırçıl Samurda]
Genetik olarak Samur-Merle üretimi mümkün olsa da pratikte çok zor bir üretimdir. Zira bu şablon sadece bebek kürkünde görülür, köpek büyüyüp son kürk formunu edindiğinde, merle şablonunu farketmek genelde mümkün olmaz. Dolayısıyla kürk sadece samur renge döneceğinden, ileride samur renk ile herhangi bir merle kürk renkli bireyi eşleştirmek tavsiye edilmez.

23

Çift Kırçıllı - Double Merle (MM)
Eğer ebeveynlerin ikisinde de merle şablona sahip kürk rengi varsa, bu özellik yavrulara her iki taraftan da kalıtılacağından, yavrular Çift-Merle olurlar.
Genelde bu bireyler beyaz kürk rengine sahip olup hafif merle markingleri vardır. Ama buna karşın bu bireyler zor duyarlar, zor görürler ve anormal bir şekilde ufak gözleri vardır.

 

24

Benekli Şablon - Speckled Pattern (B&W/Spc_W) [Siyah-Beyaz/Benek Beyazda]
Bu şablonda benekler genelde koyu renkten beneklidirler ve beyaz üzerindedirler.
Yavruyken benekli olmayan bir birey daha sonradan benekli olmaya başlayabilir.
Yandaki örnekte aynı batından iki kardeşin biri B&W&T iken diğeri (soldaki) B&W/Spc_W yani Siyah-Beyaz/ ve Beyaz üzerinden beneklidir.

25

Özel Belirtiler

Beyaz veya Split Face - White or Split Face (sf)
Bu bir renk veya şablon değildir. Ama kafanın yarsının beyaz olduğunu belirtmekte kullanılır, yani bu şablonda orta akardan siyaz maske simetrisi yok olmuş durumdadır

 

 

 

 

 

26

27

Tamamen Beyaz - Extremely White (ww)
Bu şablonda bireyin sadece kulaklarında ve kuyruk kökünde siyah lekelere rastlanır.
S^w geni için güzel bir örnektir.

 

28

Alacalı – Mottled (Mtl) -
Bu şablon kürkün beyaz kısmında alacaların bulunmasından bu adı almıştır. Her türlü kürk rengiyle kombine edilebilir.
Bu şablon bazen Ticked – Tik-atılmış şablon ile karıştırılmaktadır.

 

 

 

 

29

Tik-atılmış Şablon - Ticked Pattern (Tkd)
Eğer alacalar beyaz veya koyu renk üzerinde tik atılmış gibi durmaktaysa, bu şablona  Tik-atılmış Şablon denir. Her türlü kürk rengiyle kombine edilebilir.

Bl&W/Tkd_Bl

Mavi&Beyaz/Tik Mavi üzerinde

 

 

 

30

B&W/Tkd_W

Siyah & Beyaz/Tik Beyaz üzerinde

 

 

 

31

 

BaşaDön