ISDS(International Sheep Dog Society) Üyesi, Üye No: 25828

Border Collie Nedir?

Border Collie bir iş köpeğidir.
Şu anda yeryüzünde tüm araştırmacılar tarafından kabul edilen en zeki ırktır.
Sağlam ve duyarlıdır.
Çok kolay eğitilir.
Orta boy bir köpektir.
İçgüdüsel yönden üç tip olarak yetiştirilmişlerdir:


1-Çalışan tip:
Bu tip bir birey tamamen çalışması için yetiştirilmiştir. Yaptığı iş sürü gütme işidir. Başta koyun olmak üzere, ki Avrupada daha çok koyun gütme yarışmaları  yapılmaktadır, keçi sürüleri, ördek ve kaz sürüleri, büyük baş hayvanlardan sığır gütmek için (genelde ABD’de)  rahatlıkla yetiştirilmektedir. Bu tip bireylerin kürkleri genelde kısa tüylüdür. Özel duruşları nedeniyle diğer tiplerden rahatlıkla ayırt edilirler.

2-Sportif tip: Agility(Çeviklik), Frisbee(Frizbi), Flyball(UçanTop) veya Obedience(İtaat) gibi bizim köpekli sporlar diye adlandırdığımız, ama köpekler için sadece sahibiyle oynadığı bir oyundan ibaret olan aktivitelere yatkın olarak yetiştirilmiş bireylerden oluşan bir sınıftır. Bu oyun şekli BC için bir iş niteliği taşımaktadır. Köpekli sporları her köpek yapabilirken, eğitilebilirlik açısından bu ırk yine en üst sırada yer almaktadır.

3-Kompanyon veya Şov tipi: Dış görünüm açısından bir takım ırk standartlarına uyan ve yarışmalarında, sadece bu fiziksel özelliklerinin, kabul edilmiş ırk standartlarına uyup uymadığına bakılan bireylerin oluşturduğu sınıfa ShowLine Tip denmektedir. Bu tipler çok az miktarda iş yaparlar ve sınırlı miktarda oyun oynarlar.
Bu tiplerin eğitilerek engellilere eşlik etmek üzere kendilerine bir iş verilen tiplerine Kompanyon Tip denmektedir. Genellikle tedavi amaçlı kullanıldığı gibi engelli rehberi de olurlar veya Alzheimer gibi hastaların yanlarında yerlerini alırlar. Eğitim süreleri çok uzun ve çok özeldir. Hangi engelli için eğitiliyor iseler o engelliye özel bir takım alt yapıya sahip ortamları gerektirdiklerinden oldukça meşekkatli ve bir o kadar da pahalı bir eğitim sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Sahiplerine bu eşlik etme eylemi köpek için ciddi bir iştir. Bu eylemi yerine getirirlerken, iş köpeği karakterleri ortaya çıkar. Bu tipler sahiplerine taparcasına bağlı olup, zekâları sayesinde söylenen her şeyi anlamak üzere çok kısa bir sürede eğitilebilirler. Bu tip bireylerin kürkleri genelde uzun tüylüdür.

BaşaDön