Lisanslı Üretici Programı Politikası

Yüklendi: 27.10.2010
Güncellendi:

 

Programın Güvenlik Önlemleri
Program içeriğinin güvenliği Border Collie Derneği (BCD) tarafından sağlanmaktadır, şöyle ki;

Kabul edilmeden önce,
Programa başvuranların öncelikle BCD kayıtları incelenir.

Üyeliğe kabul,
Tüm başvurular, ayırım gözetmeksizin,  dikkate alınmaktadır.
Programa başvuranlardan fazladan bilgi istenebilir.
Böylece, bu bilgiler dahilinde, BCD başvuru sahibi üreticinin/üretici-adayının programın şartlarını tam manasıyla yerine getireceğinden emin olacaktır.
Başvurular LÜP Kabul Komitesi tarafından değerlendirilir. Kabul edilen başvurular Değerlendirme Tablosu’nda askıya asılır.
LÜP Kabul Komitesi bir başvuruyu reddetme hakkına sahiptir.
BCD Ana Tüzüğünün 12. Maddesi gereğince, Haysiyet Divanına verilmiş herhangi bir üretici veya adayı, lisanslı üretici olarak LÜ Programına kabul edilmez, kaydı yapılmaz.

Kabulden sonra,
Lisanslı Üretici olarak kabul edilen isimler, BCD web sitesinde yayınlanacak olan Değerlendirme Tablosu’na asılarak ilgili şahısların, fakültelerin ve diğer ırk kulüp ve derneklerinin değerlendirme ve yorumlarına açılır. Herhangi bir isim hakkında uygun olmadığına dair bir yorum geldiğinde, BCD ve LÜP Kabul Komitesi uygunsuluğa konu olan isim hakkında derinlemesine bir inceleme başlatır.
Ancak uygundur etiketi alan başvuru sahiplerinin isimleri Lisanslı Üretici olarak LÜP Listesine yazılırlar.

Lisanslı Üretici yeni doğan yavruları BCD’ne kaydetmek istediğinde,
Doğan yavruların ebeveynlerinin BCD kayıtlı olup olmadıklarına bakılır. Ebeveynlerin üretim programı Eşleştirme Başvuru Formu (EBF) vasıtasıyla BCD tarafından hazırlanmış olması ve KABUL kaşesinin vurulmuş olması gerekmektedir.
Eşleşme Kartı’nın (EK) ücreti yatırılmış, Yavru Kayıt Formu (YKF) doldurulmuş olması gerekmektedir.
Hayatta olan tüm yavruların sağlıklı oldukları teyid edilmiş, oftalmik göz muayeneleri ve duyma testleri yapılmış olması gerekmektedir.
Ancak tüm bunlardan sonra kimlikleri genetik olarak belirgin yavruların, chipleri daha sonra takılmak üzere, BCD kayıt şartları takip edilerek, derneğe kayıtları yapılacaktır.

Lisanslı Üretici yavru BC satmak istediğinde,
Lisanslı Üretici sattığı her eğitimsiz yavrunun beraberinde, alıcıya bir Yavru Satış Cüzdanı teslim etmek durumundadır.
Yavru Satış Cüzdanı (YSC), BCD’nden ücreti mukabili Lisanslı Üretici tarafından tedarik edilecektir.
YSC ücreti 100,-TL’nin altında olmamak kaydıyla yavru BC satış fiyatının %10’u oranında bir değere sahiptir.
YSC’nın içerisinde yeni sahibin dolduracağı ve doğrudan BCD’ne kuriye, kargo, posta veya elektronik-posta münasebeti ile göndereceği bir form bulunmaktadır.
Yeni sahip, eğer yavrular zaten BCD’ne kayıtlıysa, dernekten Transfer Formunu (TF) isteyip doldurmalı ve Eski-sahip adına çıkarılmış kayıt belgesiyle beraber derneğe iletmeli, yok eğer doğrudan Yeni-sahip adına kayıt yapılacaksa derneğe kayıt ücretini de yatırmalıdır.
Eski-sahip LÜ olabileceği gibi, herhangi bir sahip de olabilir.
TF ücretini eski-sahip öder.

Lisanslı Üretici erişkin BC satmak istediğinde,
Lisanslı Üretici sattığı her erişkin BC beraberinde, alıcıya bir Erişkin Satış Cüzdanı (ESC) teslim etmek durumundadır.
Erişkin Satış Cüzdanı (ESC), BCD’nden ücreti mukabili Lisanslı Üretici tarafından tedarik edilecektir.
ESC ücreti 200,-TL’nin altında olmamak kaydıyla erişkin BC satış fiyatının %10’u oranında bir değere sahiptir.
ESC’nın içerisinde yeni-sahibin dolduracağı ve doğrudan BCD’ne kuriye, kargo, posta veya elektronik-posta münasebeti ile göndereceği bir form bulunmaktadır.
Yeni sahip, sahiplendiği bireyi kendi adına kaydettirmek istiyorsa, dernekten Transfer Formunu isteyip doldurmalı, derneğe kayıt ücretini de ödeyip eski sahibin elinde bulunan kayıt belgesini BCD’ne iletmelidir.
Eski-sahip herhangi bir sahip olacağı gibi, LÜ de olabilir.
TF ücretini eski-sahip öder.

YSC ve ESC’nin kullanım maksadı ve Lܒnün imzalaması gereken deklarasyon
Lisanslı Üreticinin kayıt ettirdiği yavru ve/veya erişkin sayısı ve doğum miktarları takip edilmekte ve talep edilen YSC ve ESC miktarlarıyla karşılaştırılmaktadır.
Eğer LÜ satış miktarına uygun bir cüzdan talebinde bulunmamış ise bu konu BCD tarafından incelenmekte ve takip edilmektedir. Böylelikle BCD’ne kayıt edilmemiş üretim veya LÜ tarafından ithal edilmiş hiçbir bireyin kalmaması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, YSC ve ESC sadece satış aşamasında kullanılacağından, içeriğindeki satış sözleşmesi ve diğer dokümanlar sayesinde satın alanın korunması da hedeflenmiş olmaktadır.
Tüm bunları sağlayabilmek, gerekli incelemeleri yapabilmek ve aynı zamanda BC sahibinin de haklarını koruyabilmek amacıyla, BCD aşağıdaki deklarasyonu, programa katılım esnasında Lisanslı Üretici adayına imzalatır:
“Lisanslı üretici olma şartlarını okudum ve anladım ve bu şartlara tam manasıyla uymayı kabul ederek, aşağıdaki imzam ile, Border Collie Derneği Lisanslı Üreticisi ünvanı sahip olabilmek için başvurmuş bulunmaktayım. Border Collie Derneği’nin talep etmesi halinde, program şartlarına uygunluğumu tekrar gözden geçireceğimi, herhangi bir şikayette veya anormal durumların ortaya çıkması halinde gerekli verilerimin incelenmesine müsaade edeceğimi beyan ediyorum. Program şartlarına uymadığım anlaşıldığı anda adımın Lisanslı Üretici Listesinden silinebileceğini, böylelikle Programın avantajlarından artık yararlanamayacağımı kabul ediyorum.”
Bu imzalı deklarasyon sayesinde BCD gerekli incelemeleri, herhangi bir noktayı atlamadan gerçekleştirebilecektir.

Lisanslı Üretici Tavsiye Ziyaretleri - Program Danışmanı Kontrolleri
Üretici, BCD’nin, önceden bildirilmesi kaydıyla, üretim sahasını/yerini ziyaret edebileceğini kabul eder.
Ziyaret esnasında, üreticinin program şartlarına uymadığı tespit edilirse, bu durum Lisanslı Üreticinin programdan çıkartılmasıyla sonuçlanabilir.
Üretici Tavsiye Ziyareti esnasında nelerin kontrol edileceğine dair detaylı bilgi, talep edilmesi durumunda, temin edilecektir.

 

 

BaşaDön