ISDS(International Sheep Dog Society) Üyesi, Üye No: 25828

KURUCU ÜYELERİMİZDEN BAZILARI

ÇELEBİ M. Rıfat, Prof.Dr.(Mimar)           
MERGEN Haldun, Sc.Dr. (Siberno Robotik)             
ÇORA Hakan, Ph.Dr.  (Uluslararası İlişkiler)                         

                 

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Dr. Haldun MERGEN ScD

ONURSAL ÜYELER

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Yurt içi ve yurt dışı köpek federasyonlarında, konfederasyonlarında, derneklerinde, kulüplerinde, sosyetelerinde, gruplarında, platformlarında, veterinerlik fakültelerinde, hayvan hastanelerinde, laboratuarlarında ve köpek bilimleri üzerinde dikkati çeken hizmetler yapmış, uluslar arası Ahlak İlkelerini benimsemiş meslek sahipleri arasından, değer görülenlere  toplam Yönetim Kurulunun  2/3 çoğunluğunun kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler Genel Kurul'da toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber nisaba dâhil edilmezler.

Yukarıdaki tüzük maddesine istinaden, Yönetim Kurulumuz aşağıda adı geçen şahsiyetleri onursal üyeler olarak seçmiş ve kendilerinden de onay alınarak onursal üyeler kütüğüne dahil edilmişlerdir.

Aled Owen
2007, ISDS’in  Supreme Sheepdog Championship (Suprem Koyunköpeği Şampiyonası) şampiyonu

 

Ellen & Serge  Van der Zweep
Netherlands - 2007
*National Champion with Lass
*Glen and  Lass  Dutch National Finalists
*Tweed Dutch National Finalist 
(handler Ellen vd Zweep)
Norway - 2007
*Reserve Continental Champion with Glen

 

 

HİZMET ABONELİĞİ

Dernek hizmetlerinden devamlı yararlanmak isteyen Türkiye içinde tüzel kişiler ile Türkiye dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişiler Yönetim Kurulunun her yıl için tespit edeceği bir bağış ödeyerek Hizmet Abonesi olurlar. Hizmet Aboneleri, Dernek neşriyat ve faaliyetlerinden haberdar edilir ve Dernek etkinliklerine  oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

 

 

 

 

 

ASİL ÜYELERİMİZ

Asil Üyeler Listesi halka açık bir liste değildir. Ancak asil üyeler bireysel olarak merkezimizde bulunan üye kayıt defterinden asil üye isimlerini takip edebilirler.