ISDS(International Sheep Dog Society) Üyesi, Üye No: 25828

NASIL ÜYE OLURUZ ?

BC kulüp üyesi olmak çok basit.
Ana tüzüğümüzün üçüncü maddesinde sarih bir şekilde anlatılmıştır :
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kisilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.


Görüldüğü üzere, BC Derneğine üye olmak için bir BC sahibi olmak gerekmiyor. Kapılarımız her kese açık.
Yukarıda belirtildiği gibi, derneğimize kurumsal üyelikler de mümkündür. Kurumları da üyeliğe davet ediyoruz.
Dernek Yönetim Kurulumuz, uygun gördüğü kişi ve kurumlara doğrudan üyelik teklifi yapabilir.
Madde-3’te bahsi geçen yazılı başvuruyu kolaylaştırmak amacıyla, aşağıdaki bölümde Üye Kayıt Formu adı altında bir başvuru formu hazırladık.

Ücretler için ÜCRET TABLOSU'na lütfen bir göz atınız

ÜYE KAYIT FORMU

Kayıt başvurunuzu yapabilmek amacıyla, fakslamak istiyorsanız, linkteki ÜYE BAŞVURU FORMU(.pdf)’nu doldurup, elektronik-posta olarak hazırlamak istiyorsanız, linkteki ÜYE BAŞVURU FORMU(.doc)’nu doldurup, üzerinde açıklanmaya çalışılmış talimatları takip ederek, akabinde formu kulüp merkezine ulaştırmanız yeterlidir.

Aile kayıtları için giriş ödentisi bir tek defa tüm aile için yapılabilmektedir. Bunun için aile bireyleri AİLE ÜYELİĞİ BAŞVURU FORMU’nda kendine ayrılmış yeri doldurup imzalamalıdırlar.
Çocuklar reşit yaşa erişinceye kadar aile kaydı yaptırabilecekler ve yıllık üyelik ödentisini de ödemeyebileceklerdir.(Bkz. ÜCRET TABLOSU)
Kayıt başvurunuzu;
-faksla yapmak için: AİLE ÜYELİĞİ BAŞVURU FORMU(.pdf)
-ePostayla yapmak için: AİLE ÜYELİĞİ BAŞVURU FORMU(.doc),
formlarını indiriniz.
Müracaatlar, yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içersinde oylanarak karara bağlanırlar.

Kurumsal üye kayıtları için lütfen tıklayınız:

KURUMSAL ÜYELİK BAŞVURU FORMU(.pdf)

KURUMSAL ÜYELİK BAŞVURU FORMU(.doc)