İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü Kütük No: 34-294202

DERNEĞİMİZ

Derneğimiz 30.05.2007 tarihinde kuruldu. Çok yeni bir geçmişe sahip.
T.C. İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğü, 34-142/139 kütük numarasını uygun gördü. Sonradan, kanımca, Dernekler Dairesi Başkanlığı e-Dernek uygulamasını başlattığından olsa gerek, bu numaralama şablonunu değiştirdi. Yeni numaramız böylece 34-294202 olmuş oldu.

Derneğimizin ilk başta ismi oldukça uzun bir isim idi. 13 kelimeden oluşmaktaydı. Adresi de İstanbulun Avrupa yakasında Teşvikiye’de bulunuyordu.
Önce derneğin merkezini Anadolu yakasına taşımakla değişikliklerimize adım attık. Şimdi Bağdat Caddesi, Gülden Sokaktayız.
Sonra da ismimizi değiştirdik. 3 kelimeden müteşekkil bugünkü haline indirgedik: BORDER COLLIE DERNEĞİ.
Şimdi bu isim, insanımızda, sanki derneği BC’lerin kurmuş olduğu gibi bir izlenim yaratıyor. Aslında bu izlenim hiç de o kadar yanlış değil. BC’ler, kendilerine dünyanın neresinde ihtiyaç varsa oralara yayılmaya çalışıyorlar. Ülkemizde de kendilerine ihtiyaç olduğunu “hissetmiş” olacaklar ki, bizlerden kendileri için bir sivil toplum örgütü kurmamızı talep ettiler. Biz de onlar için bir dernek kurduk. Evet, bu dernek bir bakıma onların derneği.  
BC’ler de diğer bütün köpek ırklarında olduğu gibi insan topluluklarıyla beraber yaşamak eğilimindedirler. Evcilleşmişlerdir. Bunu insanoğlu mu başarmıştır? Yoksa kendileri böyle olmak istedikleri için mi “evcilleştirilebilmişlerdir”? Tartışılabilir bir konudur fakat nihayetinde biz insan ırkının yanında yerlerini almışlar ve sadece insanlara hizmet etmek için, onlarla oynamak ve eylenmek için var olma mücadelesine girişmişlerdir.
Bizlerin bu dernek ile yapmış olduğu ise, BC’leri yaşamakta olduğumuz bu topluma adapte edebilmek için bir katalizör görevidir.

Her neyse, lafı çok uzattık;
İlk genel kurul toplantımızı 3 Ekim 2007 tarihinde 19 asil üyemizin 17sinin hazır bulunduğu bir genel kurulda yaptık. Bu kurultayda yönetim ve denetim kurullarını seçtik.

Web sitemizin yapımını, bir sürü badire atlattıktan sonra yeni yeni tamamlamaya başladık.

Artık şimdi tüm BC dostlarının desteklerini bekliyoruz.

 

TOPLANTI HABERLERİ