ISDS(International Sheep Dog Society) Üyesi, Üye No: 25828

ÜRETİM İLKELERİ ve POLİTİKALARIMIZ

Yüklendi: 10.05.2008
Güncellendi: 1.02.2010

Derneğimizin üretim hususundaki gözettiği amaçların en önemlilerinden biri kayıt dışı üretimleri engelleyebilmektir. Hepimizin malumudur ki...... (devam)

 

SAHİPLENDİRME POLİTİKALARIMIZ

Yüklendi: 10.05.2009
Güncellendi: 5.06.2010

Gerek erişkin gerek yavru olsun, bir can sahiplendirmek oldukça hassas bir konudur. Bu aşamada mikro-üreticiler ve üreticiler belirli etik kurallara uymak zorundadırlar.

 

YAVRU BC SAHİPLENDİRME POLİTİKALARI

Her şeyden önce bir yavruyu sahiplenmek için öncelikle BCD üyesi olmak gerekmektedir. Ama unutmayalım, BCD üyesi olmak için bir border collie sahibi olmak gerekmiyor....... (devamı)

 

BaşaDön

ERİŞKİN BC SAHİPLENDİRME POLİTİKALARI

Erişkin sahiplendirmek yavru sahiplendirmek kadar hassas bir konu olmasa da yine de kendine özgü ve atlanmaması gereken noktaları vardır.

İlk iş yeni sahibin BCD üyesi olmasıdır….. (devamı)

 

BaşaDön